HöglundConsulting.logo.mobil (kopia)

Konsult med förmåga att lyssna

Inger Höglund

Organisationskonsult Inger Höglund har under sitt yrkesliv samlat på sig en sällsynt kombination av komptenser som tekniker, ekonom och medutvecklingsarbete i olika former. Det gör att hon talar det språk du och dina medarbetare förstår och kan relatera till. Inger kan snabbt se ditt företags strukturer och behov. 

Inger Höglund stödjer och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i verkligheten här och nu. Runda problem kräver runda lösningar. Därför presenteras aldrig några färdigpaketerade lösningar. Det är kundens behov och önskemål som styr och ytterst är det effekten som räknas. Med sitt avslappnade och prestigelösa sätt förmår Inger entusiasmera och inspirera till kommunikation. Och med kommunikation i samverkan åstadkoms förändring som ger effekt i verkligheten.

Höglund Consulting ingår i ett rikstäckande konsultnätverk.
 
Inger Höglund har byggt upp sin kundkrets via rekommendationer och fortsätter förvalta förtroendet genom alla nya kundkontakter.

Organisationskonsult Inger Höglund