HöglundConsulting.logo.mobil (kopia)

REFERENSER

Organisationskonsult Inger Höglund har under sitt yrkesliv samlat på sig en sällsynt kombination av komptenser som tekniker, ekonom och med utvecklingsarbete i olika former. Det gör att hon snabbt ser vad en verksamhet behöver för att fungera smidigt.

Inger Höglund har byggt upp sin kundkrets via rekommendationer och fortsätter förvalta förtroendet genom alla nya kundkontakter. Här berättar två av hennes kunder om upplevelsen och effekten av sitt samarbete med Höglund Consulting.

Hur kom du i kontakt med Höglund Consulting?

"Jag har  varit i kontakt med Höglund vid flera olika tillfällen. Jag har dels själv gått chefutbildning för henne. Jag har anlitat Höglund som konsult vid olika tillfällen samt själv haft förmånen att ha inne Höglund på min egen arbetsplats när vi arbetade med att tydliggöra våra roller mm."

Vilken blev effekten av ert samarbete med Höglund Consulting?

"Min erfarenhet av att samarbeta med Höglund är väldigt positiv. Det har lett fram till ett förändringsarbete som blivit hållbart och som går att långsiktigt arbeta vidare med."

Vad anser du är mest utmärkande för Höglund Consulting?

"En ödmjuk rakhet, ärlighet och tydlighet som ger en öppenhet i diskussion vid förändringsarbete. Inger upplevs som en väldigt varm människa med en god vilja att skapa en positiv förändrig"

Annette (Forslund) Viksten Åhl, Sektionschef LKAB

Hur kom du i kontakt med Höglund Consulting?

" Jag träffade Inger genom en ekonomiutbildning som genomfördes vid Fastighets o Serviceförvaltningen för utbildning/utveckling av Städenhetens ledningsgrupp"

Vilken blev effekten av ert samarbete med Höglund Consulting?

"Vi fick en fungerande ledningsgrupp med utvecklingsfrågor i focus"

Vad anser du är mest utmärkande för Höglund Consulting?

"Inger är duktig på att strukturera och fånga upp kärnfrågor och att ”knyta ihop säcken”. Utifrån målgrupp duktig på att anpassa språket och formulera sig på ett sätt så att alla förstår.
En härlig person, positiv, medryckande, engagerad och påläst."

Margareta Lundgren, Avdelningschef Piteå Kommun