HöglundConsulting.logo.mobil (kopia)

Mer effekt för konsultpengarna

”En bra konsultinsats är anpassad efter företaget – inte tvärt om. Därför väljer och rekommenderar jag det som är bäst för er. Det ni behöver för att göra verksamheten effektivare och, naturligtvis, mer lönsam.”

Insikt och förståelse åstadkommer förändringar

Höglund Consulting bygger inte nya streck i strukturen utan lägger insatsen på just den nivå där den behövs. Genom att utveckla medarbetarna i linje med verksamhetens mål kan Höglund Consulting erbjuda stöd till organisationer som strävar efter bättre resultat. 

Verksamhetsutveckling är ett långsiktigt och underhållskrävande arbete som fordrar engagemang från alla i organisationen. Framgångsrika företag vet att djupare insikt och förståelse åstadkommer verkliga förändringar. Belöningen blir ofta en trivsammare arbetsplats med hög effektivitet och bättre ekonomiska resultat. 

”Vi arbetar tillsammans med frågor som gör att både chefer och medarbetare finner mening och sammanhang”


”Bättre kommunikation leder till bättre samarbete”

Förbättringsarbete på individnivå

Höglund Consulting utvecklar organisationer i samverkan med individer. Förändringsarbete ska vara ett förbättringsarbete och syftet en smidigare och mer effektiv verksamhet där alla vill sträva åt samma håll. Det är människor som kan åstadkomma förändringar. Människor som får insikt och djupare förståelse, kan utföra underverk på sina arbetsplatser.

Det som särskilt utmärker Höglund Consulting är lång erfarenhet av många olika typer av förändringsprojekt och en mycket god insikt i olika beteendestilar.

”Mitt starkaste vapen är att jag snabbt förstår organisationens utmaningar. I dialog med uppdragsgivaren hjälper jag er att få en tydlig bild av vad som behöver göras. Vi anpassar verktygen efter nuläget, men arbetar utifrån ett tydligt förankrat syfte och mot ett förutbestämt mål.”

”Den verksamhet som vill växa i harmoni behöver människor som förstår att var och en är en lika viktig del av helheten”

Helhetsperspektiv = förändring på riktigt

Höglund Consulting arbetar alltid med ett helhetsperspektiv. Det är framför allt när både hårda och mjuka frågor behandlas som det går att få till en varaktig förändring av beteenden i din organisation.

”Jag tror inte på mirakel. Jag tror på hårt arbete och nära samarbete. Det är det som ligger till grund för ett framgångsrikt förändringsarbete.”

Höglund Consulting arbetar i processer med såväl individer, arbetsgrupper och ledarskap utifrån konkreta metoder varvade med erfarenhet. Ett upplevelsebaserat arbetssätt som skapar dynamik och startar processer i deltagarna landar på ett djupare plan än traditionell undervisning i föreläsningsform. Deltagarna kommer till insikt om att de genom att förändra sitt sätt att agera kan hjälpa till att bygga förändringar i verksamheten.