HöglundConsulting.logo.mobil (kopia)

Från nu till ny med kommunikation

Process- och utvecklingsinriktade insatser

Vi arbetar process- och verksamhetsinriktat med erfarenhetsbaserat lärande och praktiska upplevelsebaserade övningar. Det betyder att vi alltid utgår från deltagarnas erfarenheter och aktuella behov. 

För att få högsta effekt av utvecklingsinsatsen lägger vi tonvikt på att praktiskt träna verkliga situationer som varvas med teoretiska genomgångar av verktyg och modeller för att öka den egna medvetenheten. Detta görs genom att växla mellan medier så som blädderblock, PPT och handouts för att tillmötesgå olika lärostilar. 

Hemuppgifter

I syfte att integrera nyvunnen kompetens, insikter, lärdomar och testa idéer i vardagen ges hemuppgifter till deltagarna (mellan träffar och utvecklingsdagar). Hemuppgifterna går i linje med organisationens utvecklingsbehov men anpassas efter varje deltagares unika behov, intresse och aktuella situation. 

Individuell handlingsplan

Deltagarna får en skapa en utvecklingsplan för att definiera sina personliga utvecklingsområden. Syftet är att underlätta eget initiativ till träning
i vardagliga situationer. 

Skräddarsydd dokumentation

De bilder som visas eller ritas upp under programmet fotograferas och sammanställs till en dokumentation. Dokumentationen med bilder och skrivna kommentarer levereras i digital form till gruppen. Kommentarerna till bilderna blir extra ”minneskrokar” som stimulerar vidare reflektion och påminnelse om vad deltagarna gick igenom under processen.

Dokumentationen blir skräddarsydd efter de som faktiskt händer under träffarna baserat på de behov